แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน (มีรถรับส่งในกรุงเทพฯ) เที่ยวเมืองกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c22
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1
 • 06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
 • 09:30 น. เดินทางถึงกาญจนบุรี พร้อมนำพาท่านเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่านเที่ยวสุสานสัมพันธมิตร (สุสานเชลย) และพิพิธภัณท์สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้รวบรวมสิ่งของต่างๆ จากเหตุการณ์ สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ หลังจากนั้น จะพาท่านนั่งรถไฟเพื่อเที่ยวชม รถไฟสายมรณะ, เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์ ผ่านประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ สวยงามมากเลยทีเดียว
 • 12.30 น. รถไฟเดินทางมาถึงจุดชมวิว โค้งสะพานสายมรณะ ซึ่งตั้งตระหง่านคู่กับแม่น้ำแคว รถไฟจะนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีน้ำตก
 • 13:16 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติไกล้ชิด ติด กับแม่น้ำแควน้อย พักผ่อนตามอัธยาศัยพอประมาณ
 • 14:00 น. หลังจากรับประทาน เราจะพาท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชมช่องเขาขาด และ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, ช่องเขาขาดเป็นเส้นทางรถไฟสาย ไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างผ่าน และดำเนินการสร้างโดยเชลยศึกชาวออสเตรเลีย และเชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ซึ่งได้เสียชีวิต จำนวนมาก ณ ช่องเขาขาดแห่งนี้ หลังจากนั้นจะนำพาเยี่ยมชมชมถ้ำซึ่งมีความสวยสดงดงาม
 • 16:00 น. แวะเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อพักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณน้ำตกไทรน้อย ตามอัธยาศัย
 • 17.00 น. หลังจากสนุกสนาน เล่นน้ำตกไทรโยคน้อยพอประมาณ จะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารแพริมน้ำ แพกิตติ
 • 18:30 น. เช็คอินเข้าที่พักแพริมน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืน
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ - น้ำตกเอราวัณ - ทัวร์เดินป่า เที่ยวชม จุดต่างๆ ของ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 07:00 น. ตื่นเช้ารับบรรยากาศสดใส ไกล้ธรรมชาติริมแม่น้ำแคว พร้อมอาหารเช้า
 • 07:30 น. พักผ่อน เตรียมตัวเพื่อทริปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 08:00 น. มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 09:30 น. ถึงทัวร์ไกด์นำทีมพาท่านสำรวจอุทยานแห่งชาติเอราวัณตามเส้นทางเท้า ทัวร์เดินป่า เข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ พร้อมมุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวัณ, สัมผัสความสวยงามของสายธารน้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหลลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตกน้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
 • 13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารแพกิตติ
 • 14:30 น. เช็คเอาท์จากแพกิตติ พร้อมมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
 • 18:00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร
ราคา 3,800 บาท
ราคานี้ได้รวม :
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • อาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามรายการทัวร์
 • ห้องพัก 1 คืน
 • มัคคุเทศก์
 • รถรับ-ส่ง
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c23 กาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ วัดเสือ
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1
 • 06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบ ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
 • 09:30 น. เดินทางถึงกาญจนบุรี พร้อมนำพาท่านเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นนำพาท่านเที่ยวสุสานสัมพันธมิตร (สุสานเชลย) และพิพิธภัณท์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รวบรวมสิ่งของต่างๆ จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ หลังจากนั้นจะพาท่านนั่งรถไฟเพื่อเที่ยวชมรถไฟสายมรณะ, เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง โดยการบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้แวดล้อมด้วยธรรมชาติ สวยงามมากเลยทีเดียว
 • 12.30 น. รถไฟเดินทางมาถึงจุดชมวิว โค้งสะพานสายมรณะ ซึ่งตั้งตระหง่านคู่กับแม่น้ำแคว รถไฟจะนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีน้ำตก
 • 13:16 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติไกล้ชิดติดกับแม่น้ำแควน้อย พักผ่อนตามอัธยาศัยพอประมาณ
 • 14:00 น. หลังจากรับประทานอาหาร เราจะพาท่านเดินทางเพื่อเที่ยวน้ำตกที่มีชื่อ นั่นคือ น้ำไทยโยคน้อย
 • 16:00 น. แวะเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อพักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณน้ำตกไทรน้อยตามอัธยาศัย
 • 17.00 น. หลังจากสนุกสนาน เล่นน้ำตกไทรโยคน้อยพอประมาณ จะนำพาท่านรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารแพริมน้ำ แพกิตติ
 • 18:30 น. เช็คอินเข้าที่พักแพริมน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืน
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 2
 • 07:00 น. ตื่นเช้ารับบรรยากาศสดใส ไกล้ธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควพร้อมอาหารเช้า
 • 07:30 น. พักผ่อนเตรียมตัว เพื่อทริปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 08:00 น. มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 09:30 น. ทัวร์ไกด์นำทีมพาท่านสำรวจอุทยานแห่งชาติเอราวัณตามเส้นทางเท้า ทัวร์เดินป่าเข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ พร้อมมุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวัณ, สัมผัสความสวยงามของสายธารน้ำตกเอราวัณที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุดไหลลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
 • 13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพกิตติ
 • 14:30 น. นำท่านเยี่ยมชมวัดเสือหรือวัดป่าหลวงตามหาบัว ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปหลายๆ ประเทศ, เที่ยวชมบริเวณรอบๆ ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด อาทิเช่น เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ หลังจากนั้นจะพาท่านไปที่หุบเสือ (Tiger Canyon) ซึ่งเป็นสถานที่พระนำเสือออกจากกรงมาเล่น และพักผ่อนภายในบริเวณหุบเสือ ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับเสืออย่างไกล้ชิด และแวดล้อมด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาตินานาประเทศ ที่สนใจอยากมาเห็นและสัมผัสถ่ายรูปกับเสือ ณ วัดเสือแห่งนี้ หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ถึงประมาณ 19.00 น.
ราคา 3,800 บาท
ราคานี้ได้รวม :
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • อาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามรายการทัวร์
 • ห้องพัก 1 คืน
 • มัคคุเทศก์
 • รถรับ-ส่ง


Advertisement

พื้นที่โฆษณา
รับทำพื้นสนามทุกชนิด กีฬา ลู่วิ่ง เทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล พื้นอาคาร กันซึม
พื้นที่โฆษณา
เข้าชม VDO YOUTUBE ของทาง Chillkan