Home | ล่องแพเที่ยวน้ำตก

ล่องแพเมืองกาญ เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ชมเื่ขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป 1,450 บาท

รายละเอียดโปรแกรม อาหาร 4 มื้อ (เย็น รอบดึก เช้าและกลางวัน) พักแพ + น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 2 วัน 1 คืน
 • 13.00 น. พบกันที่ท่าน้ำ (หม่องกระแทะเหนือเขื่อนศรีนครินทร์) พร้อมออกเดินทาง
 • 14.00 น. ล่องแพชมธรรมชาติ และชมสันเขื่อนศรีนครินทร์ี
 • 15.00 น. พร้อมร่วมเล่นกิจกรรมสันทนการ KARAOKE
 • 15.20 น. ถึงจุดจอดแพพร้อมร่วม เครื่องเล่นต่าง ๆ ทางน้ำ
 • 17.00 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรมล่อง แพเปียก
 • 19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น
 • 20.30 น. สนุกกับ KARAOKE บนแพพัก
 • 00.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น. ตื่นมารับแสงตะวัน กับเช้าวันใหม่
 • 07.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. เก็บสัมภาระขึ้นเรือเตรียมพร้อมสำหรับการเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น (เพชรน้ำหนึ่งของกาญจนบุรี)
 • 09.00 น. ผ่านจุดที่กว้างที่สุดของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
 • 09.30 น. ถึงท่าจอดเรือน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
 • 12.30 น. ลูกค้าเดินทางกลับมายังที่เรือ
 • 12.40 น. ร่วมรับประทานอาหารบนเรือ พร้อมเดินทางกลับ
 • 14.00 น. แวะดูหมูป่า และให้อาหารหมูป่า ณ. เกาะหมูป่ากลางน้ำ
 • 14.30 น. ผ่านสันเขื่อนศรีนครินทร์ (ด้านบนอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรี)
 • 15.00 น. เก็บสัมภาระ พร้อมลากแพกลับ เทียบท่า
 • 16.00 น. พร้อมนำส่งทุกท่าน “ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ ขอบพระคุณครับ”
  ราคาตามจำนวนคน
 • 15-24 ท่าน ราคา 1,950 บาท
 • 25-39 ท่าน ราคา 1,650 บาท
 • 40 ท่านขึ้นไป ราคา 1,450 บาท
หมายเหตุ
 • น้ำดื่ม น้ำแข็งบริการ ฟรี ตลอดรายการ
 • อาหารเช้ามี ขนมปัง กาแฟ โอวัลติน ข้าวต้ม/ข้าวพัด
 • อาหารกลางวัน และเย็น มีกับข้าว 4 – 5 อย่าง พร้อมผลไม้ ตามฤดูกาล
 • ร้อง KARAOKE และ แพเธค ฟรี
 • เสื้อชูชีพ เซิร์ปบอร์ด ฟรี ตลอดรายการ
 • พร้อมลากแพเปียก ฟรี ตลอดรายการ(เฉพาะโปรแกรมแพเท่านั้น)
 • โซดา   เป็ปซี่  บริการ ฟรี (ตามข้อตกลงเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้า นะค่ะ)
 • ควรจองก่อนล่วงหน้า 15 วัน เมื่อมีการเพิ่มหรือลดจำนวนคนควรแจ้งล่วงหน้า 5 วัน

สนใจ ติดต่อฝ่ายขาย Tel. 087-1586842 (คุณ ไกร)

 Banner โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

Copyright © 2011 | www.chillkan.com All Right Reserved sitemap Tel. 087-1586842 (คุณ ไกร)
แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวสังขละ 2 วัน 1 คืน