Home | ล่องแพเที่ยวน้ำตก

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน (มีรถรับส่งในกรุงเทพ) เที่ยวเมืองกาญจน์ น้ำตกเอราวัณ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c22
กาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ

 • โปรแกรมทัวร์
  วันที่ 1:
  06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
  09:30 น. เดินทางถึงกาญจนบุรี พร้อมนำพาท่านเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่านเที่ยวสุสานสัมพันธมิตร (สุสานเชลย) และพิพิธภัณท์สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้รวบรวมสิ่งของต่างๆ จากเหตุการณ์ สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ หลังจากนั้น จะพาท่านนั่งรถไฟเพื่อเที่ยวชม รถไฟสายมรณะ, เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์ ผ่านประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ สวยงามมากเลยทีเดียว
  12.30 น. รถไฟเดินทางมาถึงจุดชมวิว โค้งสะพานสายมรณะ ซึ่งตั้งตระหง่านคู่กับแม่น้ำแคว รถไฟจะนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีน้ำตก
  13:16 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติไกล้ชิด ติด กับแม่น้ำแควน้อย พักผ่อนตามอัธยาศัยพอประมาณ
  14:00 น. หลังจากรับประทาน เราจะพาท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชมช่องเขาขาด และ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, ช่องเขาขาดเป็นเส้นทางรถไฟสาย ไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างผ่าน และดำเนินการสร้างโดยเชลยศึกชาวออสเตรเลีย และเชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ซึ่งได้เสียชีวิต จำนวนมาก ณ ช่องเขาขาดแห่งนี้ หลังจากนั้นจะนำพาเยี่ยมชมชมถ้ำซึ่งมีความสวยสดงดงาม
  16:00 น. แวะเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อพักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณน้ำตกไทรน้อย ตามอัธยาศัย
  17.00 น. หลังจากสนุกสนาน เล่นน้ำตกไทรโยคน้อยพอประมาณ จะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารแพริมน้ำ แพกิตติ
  18:30 น. เช็คอินเข้าที่พักแพริมน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืน

  วันที่ 2: อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ - น้ำตกเอราวัณ - ทัวร์เดินป่า เที่ยวชม จุดต่างๆ ของ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
  07:00 น. ตื่นเช้ารับบรรยากาศสดใส ไกล้ธรรมชาติริมแม่น้ำแคว พร้อมอาหารเช้า
  07:30 น. พักผ่อน เตรียมตัวเพื่อทริปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
  08:00 น. มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
  09:30 น. ถึงทัวร์ไกด์นำทีมพาท่านสำรวจอุทยานแห่งชาติเอราวัณตามเส้นทางเท้า ทัวร์เดินป่า เข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ พร้อมมุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวัณ, สัมผัสความสวยงามของสายธารน้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหลลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตกน้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
  13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารแพกิตติ
  14:30 น. เช็คเอาท์จากแพกิตติ พร้อมมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
  18:00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร

  ราคา 3,800.- บาท
  ราคาทัวร์ รวม:
  - ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
  - อาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามรายการทัวร์
  - ห้องพัก 1 คืน
  - มัคคุเทศก์
  - รถรับ-ส่ง
 รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c23
 กาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ วัดเสือ

 • โปรแกรมทัวร์
  วันที่ 1
  06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบ ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
  09:30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี พร้อมนำพาท่าน เยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อ ของ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่าน เที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ รวบรวม สิ่งของต่าง ๆ จาก เหตุการณ์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ใน พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ หลัง จากนั้น จะพาท่าน นั่งรถไฟ เพื่อ เที่ยวชม รถไฟ สายมรณะ , เส้นทางรถไฟ สายมรณะ แห่งนี้ ได้ สร้างขึ้น มาจาก น้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้าง ของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่ กองทัพญี่ปุ่น เกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์ ผ่าน ประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้ แวดล้อม ด้วย ธรรมชาติ สวยงามมาก เลยทีเดียว
  12.30 น. รถไฟ เดินทาง มาถึง จุดชมวิว โค้ง สะพานสายมรณะ ซึ่ง ตั้งตระหง่าน คู่ กับ แม่น้ำแคว รถไฟ จะนำพาท่าน มุ่งหน้า สู่ ปลายทาง สถานี น้ำตก
  13:16 น. รับประทานอาหาร กลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติ ไกล้ชิด ติด กับ แม่น้ำแควน้อย พักผ่อน ตามอัธยาศัย พอประมาณ
  14:00 น. หลังจาก รับประทาน เราจะพาท่าน เดินทาง เพื่อ เที่ยวน้ำตก ที่มีชื่อ นั่นคือ น้ำไทยโยคน้อย
  16:00 น. แวะ เที่ยว น้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อ พักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณ น้ำตกไทรน้อย ตามอัธยาศัย
  17.00 น. หลังจาก สนุกสนาน เล่น น้ำตกไทรโยคน้อย พอประมาณ จะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ
  18:30 น. เช็คอินเข้าที่พัก แพริมน้ำ พักผ่อน ตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ ยามค่ำคืน

  วันที่ 2:
  07:00 น. ตื่นเช้ารับ บรรยากาศ สดใส ไกล้ ธรรมชาติ ริมแม่น้ำแคว พร้อม อาหารเช้า
  07:30 น. พักผ่อน เตรียมตัว เพื่อ ทริป อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ
  08:00 น. มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ
  09:30 น. ถึง ทัวร์ไกด์ นำทีม พาท่าน สำรวจ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามเส้นทางเท้า ทัวร์เดินป่า เข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็น ธรรมชาติ พร้อม มุ่งหน้าสู่ น้ำตกเอราวัณ,สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
  13:00 น. นำพาท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพกิตติ
  14:30 น. นำท่าน เยี่ยมชม วัดเสือ หรือ วัดป่า หลวงตามหาบัว ที่ มีชื่อเสียง โด่งดัง ไป หลาย ๆ ประเทศ , เที่ยว ชม บริเวณรอบ ๆ ซึ่ง เต็มไป ด้วย สัตว์ ป่านานาชนิด อาทิเช่น เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ หลังจากนั้น จะพาท่าน ไป ที่ หุบเสือ ( Tiger Canyon ) ซึ่ง เป็นสถานที่ พระนำ เสือ ออกจาก กรง มา เล่น และ พักผ่อน ภายใน บริเวณ หุบเสือ ท่าน จะได้เห็น และ สัมผัส กับ เสือ อย่างไกล้ชิด และ แวดล้อม ด้วย นักท่องเที่ยว ต่างชาติ นานาประเทศ ที่ สนใจ อยากมาเห็น และ สัมผัส ถ่ายรูป กับ เสือ ณ วัดเสือ แห่งนี้หลังจากนั้น มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร ถึงประมาณ 19.00 น.

  ราคา 3,800.- บาท
  ราคาทัวร์ รวม:
  - ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ
  - อาหาร เช้า กลางวัน เย็น ตามรายการทัวร์
  - ห้องพัก 1 คืน
  - มัคคุเทศก์
  - รถรับ-ส่ง

สนใจติดต่อฝ่ายขาย Tel. 081-1909575 (คุณ ชาญ)Banner โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

Copyright © 2011 | www.chillkan.com All Right Reserved sitemap Tel. 081-1909575 (คุณ ชาญ)