Home | ล่องแพเที่ยวน้ำตก

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน (มีรถรับส่งในกรุงเทพ) เที่ยวเมืองกาญจน์ น้ำตกเอราวัณ

 รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c22
 กาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ

 • โปรแกรมทัวร์
  วันที่ 1:
  06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบ ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
  09:30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี พร้อมนำพาท่าน เยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อ ของ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่าน เที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ รวบรวม สิ่งของต่าง ๆ จาก เหตุการณ์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ใน พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ หลัง จากนั้น จะพาท่าน นั่งรถไฟ เพื่อ เที่ยวชม รถไฟ สายมรณะ , เส้นทางรถไฟ สายมรณะ แห่งนี้ ได้ สร้างขึ้น มาจาก น้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้าง ของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่ กองทัพญี่ปุ่น เกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์ ผ่าน ประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้ แวดล้อม ด้วย ธรรมชาติ สวยงามมาก เลยทีเดียว
  12.30 น. รถไฟ เดินทาง มาถึง จุดชมวิว โค้ง สะพานสายมรณะ ซึ่ง ตั้งตระหง่าน คู่ กับ แม่น้ำแคว รถไฟ จะนำพาท่าน มุ่งหน้า สู่ ปลายทาง สถานี น้ำตก
  13:16 น. รับประทานอาหาร กลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติ ไกล้ชิด ติด กับ แม่น้ำแควน้อย พักผ่อน ตามอัธยาศัย พอประมาณ
  14:00 น. หลังจาก รับประทาน เราจะพาท่าน เดินทาง เพื่อเยี่ยมชม ช่องเขาขาด และ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด , ช่องเขาขาด เป็น เส้นทางรถไฟสาย ไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่น ต้องการสร้างผ่าน และดำเนินการสร้างโดย เชลยศึกชาวออสเตรเลีย และ เชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ซึ่งได้เสียชีวิต จำนวนมาก ณ ช่องเขาขาด แห่งนี้ หลังจากนั้น จะนำพา เยี่ยมชม ชมถ้ำ ซึ่งมีความสวย งดงาม
  16:00 น. แวะ เที่ยว น้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อ พักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณ น้ำตกไทรน้อย ตามอัธยาศัย
  17.00 น. หลังจาก สนุกสนาน เล่น น้ำตกไทรโยคน้อย พอประมาณ จะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ
  18:30 น. เช็คอินเข้าที่พัก แพริมน้ำ พักผ่อน ตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ ยามค่ำคืน
  วันที่ 2: อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ - น้ำตกเอราวัณ - ทัวร์เดินป่า เที่ยวชม จุดต่าง ๆ ของ อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ
  07:00 น. ตื่นเช้ารับ บรรยากาศ สดใส ไกล้ ธรรมชาติ ริมแม่น้ำแคว พร้อม อาหารเช้า
  07:30 น. พักผ่อน เตรียมตัว เพื่อ ทริป อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ
  08:00 น. มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ
  09:30 น. ถึง ทัวร์ไกด์ นำทีม พาท่าน สำรวจ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามเส้นทางเท้า ทัวร์เดินป่า เข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็น ธรรมชาติ พร้อม มุ่งหน้าสู่ น้ำตกเอราวัณ,สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
  13:00 น. นำพาท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพกิตติ
  14:30 น. เช็คเอาท์ จาก แพกิตติ พร้อม มุ่งหน้า สู่ กรุงเทพมหานคร
  18:00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร
  ราคา 3,800.- บาท
  ราคาทัวร์ รวม:
  - ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ
  - อาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามรายการทัวร์
  - ห้องพัก 1 คืน
  - มัคคุเทศก์
  - รถรับ-ส่ง
 รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c23
 กาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ วัดเสือ

 • โปรแกรมทัวร์
  วันที่ 1
  06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบ ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
  09:30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี พร้อมนำพาท่าน เยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อ ของ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่าน เที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ รวบรวม สิ่งของต่าง ๆ จาก เหตุการณ์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ใน พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ หลัง จากนั้น จะพาท่าน นั่งรถไฟ เพื่อ เที่ยวชม รถไฟ สายมรณะ , เส้นทางรถไฟ สายมรณะ แห่งนี้ ได้ สร้างขึ้น มาจาก น้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้าง ของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่ กองทัพญี่ปุ่น เกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์ ผ่าน ประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้ แวดล้อม ด้วย ธรรมชาติ สวยงามมาก เลยทีเดียว
  12.30 น. รถไฟ เดินทาง มาถึง จุดชมวิว โค้ง สะพานสายมรณะ ซึ่ง ตั้งตระหง่าน คู่ กับ แม่น้ำแคว รถไฟ จะนำพาท่าน มุ่งหน้า สู่ ปลายทาง สถานี น้ำตก
  13:16 น. รับประทานอาหาร กลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติ ไกล้ชิด ติด กับ แม่น้ำแควน้อย พักผ่อน ตามอัธยาศัย พอประมาณ
  14:00 น. หลังจาก รับประทาน เราจะพาท่าน เดินทาง เพื่อ เที่ยวน้ำตก ที่มีชื่อ นั่นคือ น้ำไทยโยคน้อย
  16:00 น. แวะ เที่ยว น้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อ พักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณ น้ำตกไทรน้อย ตามอัธยาศัย
  17.00 น. หลังจาก สนุกสนาน เล่น น้ำตกไทรโยคน้อย พอประมาณ จะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ
  18:30 น. เช็คอินเข้าที่พัก แพริมน้ำ พักผ่อน ตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ ยามค่ำคืน
  วันที่ 2:
  07:00 น. ตื่นเช้ารับ บรรยากาศ สดใส ไกล้ ธรรมชาติ ริมแม่น้ำแคว พร้อม อาหารเช้า
  07:30 น. พักผ่อน เตรียมตัว เพื่อ ทริป อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ
  08:00 น. มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ
  09:30 น. ถึง ทัวร์ไกด์ นำทีม พาท่าน สำรวจ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามเส้นทางเท้า ทัวร์เดินป่า เข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็น ธรรมชาติ พร้อม มุ่งหน้าสู่ น้ำตกเอราวัณ,สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
  13:00 น. นำพาท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพกิตติ
  14:30 น. นำท่าน เยี่ยมชม วัดเสือ หรือ วัดป่า หลวงตามหาบัว ที่ มีชื่อเสียง โด่งดัง ไป หลาย ๆ ประเทศ , เที่ยว ชม บริเวณรอบ ๆ ซึ่ง เต็มไป ด้วย สัตว์ ป่านานาชนิด อาทิเช่น เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ หลังจากนั้น จะพาท่าน ไป ที่ หุบเสือ ( Tiger Canyon ) ซึ่ง เป็นสถานที่ พระนำ เสือ ออกจาก กรง มา เล่น และ พักผ่อน ภายใน บริเวณ หุบเสือ ท่าน จะได้เห็น และ สัมผัส กับ เสือ อย่างไกล้ชิด และ แวดล้อม ด้วย นักท่องเที่ยว ต่างชาติ นานาประเทศ ที่ สนใจ อยากมาเห็น และ สัมผัส ถ่ายรูป กับ เสือ ณ วัดเสือ แห่งนี้หลังจากนั้น มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร ถึงประมาณ 19.00 น.
  ราคา 3,800.- บาท
  ราคาทัวร์ รวม:
  - ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ
  - อาหาร เช้า กลางวัน เย็น ตามรายการทัวร์
  - ห้องพัก 1 คืน
  - มัคคุเทศก์
  - รถรับ-ส่ง

สนใจ ติดต่อฝ่ายขาย Tel. 087-1586842 (คุณ ไกร)Banner โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

ชื่อผู้โฆษณา

Copyright © 2011 | www.chillkan.com All Right Reserved sitemap Tel. 087-1586842 (คุณ ไกร)
แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวสังขละ 2 วัน 1 คืน