แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน Join Tour (มีรถรับส่งในกรุงเทพฯ)

1
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c31 กาญจนบุรี เอราวัณ ทรีคกิ้ง เดินป่า 3 วัน 2 คืน
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1
 • 06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบต่างๆในกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
 • 09:30 น. เดินทางถึงกาญจนบุรีพร้อมนำพาท่านเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นนำพาท่านเที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้รวบรวม สิ่งของต่างๆ จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หลัง จากนั้นจะพาท่านนั่งรถไฟเพื่อเที่ยวชมรถไฟสายมรณะ, เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตรที่ กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ผ่านประเทศพม่าทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้แวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงามมาก เลยทีเดียว
 • 12:30 น. รถไฟเดินทางมาถึงจุดชมวิวโค้งสะพานสายมรณะซึ่งตั้งตระหง่าคู่กับ แม่น้ำแควรถไฟจะนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีน้ำตก
 • 13:15 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพริมน้ำิสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด ติด กับแม่น้ำแควน้อยพักผ่อนตามอัธยาศัยพอประมาณ
 • 15:00 น. แวะเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อพักผ่อนเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกไทรน้อยตามอัธยาศัย
 • 17:00 น. หลังจากสนุกสนานเล่นน้ำตกไทรโยคน้อยพอประมาณจะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารแพริมน้ำ
 • 18:30 น. เช็คอินเข้าที่พักแพริมน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืน

 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 2
 • 07:00 น. ตื่นเช้ารับบรรยากาศสดใสใกล้ชิดธรรมชาติริมแม่น้ำแคว พร้อมอาหารเช้า
 • 07:30 น. พักผ่อนเตรียมตัวเพื่อทริปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 08:00 น. ออกเดินทางเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 09:30 น. ถึงทัวร์ไกด์นำทีมพาท่านสำรวจอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามเส้นทางเท้าทัวร์เดินป่าเข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ พร้อมมุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวัณ,สัมผัส ความสวยงาม ของสายธารน้ำตกเอราวัณที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุดไหลลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อนเล่นน้ำตกเอราวัณตามอัธยาศัย
 • 13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 น. นำเที่ยวสไตล์เดินป่า Trekking เที่ยวชมป่าเขา ถ้ำ ต่าง ๆ
 • 17:00 น. กลับสู่ที่พักพร้อมดินเนอร์อาหารค่ำที่แพริมน้ำ
 • 18:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยที่แพริมน้ำ
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 3
 • 08:00 น. รับอรุณวันใหม่อีกวันกับบรรยากาศตอนเช้า พร้อมอาหารเช้าสำหรับท่าน
 • 09:00 น. พักผ่อน เช็คเอาท์และเตรียมตัวเพื่อทริป เดินป่า ล่องแพ ขี่ช้าง
 • 10:00 น. เริ่มกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ตามลำน้ำแม่น้ำแควน้อยชมธรรมชาติป่าเขา ลำเนาไพรตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย
 • 11:30 น. เสร็จแล้วนำพาท่านที่แคมป์ช้างเพื่อสำหรับกิจกรรมขี่ช้าง เที่ยวป่า
 • 13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 • 19:00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร
ราคา 4,690 บาท/ท่าน (รับตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)
ราคานี้ได้รวม :
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร เช้า - กลางวัน - เย็น ตามรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์
 • รถรับ-ส่ง
2
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c32 กาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ วัดเสือ 3 วัน 2 คืน
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1
 • 06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบต่างๆในกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
 • 09:30 น. เดินทางถึงกาญจนบุรีพร้อมนำพาท่านเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นนำพาท่านเที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้รวบรวม สิ่งของต่างๆ จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หลัง จากนั้นจะพาท่านนั่งรถไฟเพื่อเที่ยวชมรถไฟสายมรณะ, เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตรที่ กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ผ่านประเทศพม่าทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้แวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงามมาก เลยทีเดียว
 • 12:30 น. รถไฟเดินทางมาถึงจุดชมวิวโค้งสะพานสายมรณะซึ่งตั้งตระหง่าคู่กับ แม่น้ำแควรถไฟจะนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีน้ำตก
 • 13:15 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพริมน้ำิสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด ติด กับแม่น้ำแควน้อยพักผ่อนตามอัธยาศัยพอประมาณ
 • 14:00 น. หลังจากรับประทานเราจะพาท่านเดินทาง เพื่อเยี่ยมชมช่องเขาขาดและพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด , ช่องเขาขาด เป็นเส้นทางรถไฟสาย ไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างผ่านและดำเนินการสร้างโดยเชลยศึกชาวออสเตรเลีย และเชลยศึกฝ่ายพันธมิตรซึ่งได้เสียชีวิตจำนวนมาก ณ ช่องเขาขาด แห่งนี้หลังจากนั้นจะนำพาเยี่ยมชมชมถ้ำซึ่งมีความสวยงดงาม
 • 16:00 น. แวะเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อพักผ่อนเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกไทรน้อยตามอัธยาศัย
 • 17:00 น. หลังจากสนุกสนานเล่นน้ำตกไทรโยคน้อยพอประมาณจะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารแพริมน้ำ
 • 18:30 น. เช็คอินเข้าที่พักแพริมน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืน

 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 2
 • 07:00 น. ตื่นเช้ารับบรรยากาศสดใสใกล้ชิดธรรมชาติริมแม่น้ำแคว พร้อมอาหารเช้า
 • 07:30 น. พักผ่อนเตรียมตัวเพื่อทริปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 08:00 น. ออกเดินทางเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 09:30 น. ถึงทัวร์ไกด์นำทีมพาท่านสำรวจอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามเส้นทางเท้าทัวร์เดินป่าเข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ พร้อมมุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวัณ,สัมผัส ความสวยงาม ของสายธารน้ำตกเอราวัณที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุดไหลลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อนเล่นน้ำตกเอราวัณตามอัธยาศัย
 • 13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 น. นำท่านเยี่ยมชมวัดเสือหรือวัดป่าหลวงตามหาบัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปหลายๆประเทศเที่ยวชม บริเวณรอบๆซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด อาทิเช่น เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ หลังจากนั้น จะพาท่านไปที่หุบเสือ ( Tiger Canyon ) ซึ่งเป็นสถานที่พระนำเสือออกจากกรงมาเล่นและพักผ่อน ภายใน บริเวณหุบเสือท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับเสืออย่างไกล้ชิดและแวดล้อมด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ นานาประเทศที่สนใจอยากมาเห็นและสัมผัสถ่ายรูปกับเสือ ณ วัดเสือ แห่งนี้
 • 17:00 น. กลับสู่ที่พักพร้อมดินเนอร์อาหารค่ำที่แพริมน้ำ
 • 18:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยที่แพริมน้ำ
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 3
 • 08:00 น. รับอรุณวันใหม่อีกวันกับบรรยากาศตอนเช้า พร้อมอาหารเช้าสำหรับท่าน
 • 09:00 น. พักผ่อน เช็คเอาท์และเตรียมตัวเพื่อทริป เดินป่า ล่องแพ ขี่ช้าง
 • 10:00 น. เริ่มกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ตามลำน้ำแม่น้ำแควน้อยชมธรรมชาติป่าเขา ลำเนาไพรตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย
 • 11:30 น. เสร็จแล้วนำพาท่านที่แคมป์ช้างเพื่อสำหรับกิจกรรมขี่ช้าง เที่ยวป่า
 • 13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 • 19:00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร
ราคา 4,690 บาท/ท่าน (รับตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)
ราคานี้ได้รวม :
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร เช้า - กลางวัน - เย็น ตามรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์
 • รถรับ-ส่ง

Recommend

แพพักกาญจนบุรี ไทรโยค
tripadvisor
เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape
รับทำพื้นสนามทุกชนิด กีฬา ลู่วิ่ง เทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล พื้นอาคาร กันซึม
พื้นที่โฆษณา
เข้าชม VDO YOUTUBE ของทาง Chillkan