แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน (มีรถรับส่งในกรุงเทพฯ)

1
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c21 กาญจนบุรี ทรีคกิ้ง เดินป่า
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1
 • 06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบต่างๆในกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
 • 09:30 น. เดินทางถึงกาญจนบุรีพร้อมนำพาท่านเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นนำพาท่านเที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้รวบรวม สิ่งของต่างๆ จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หลัง จากนั้นจะพาท่านนั่งรถไฟเพื่อเที่ยวชมรถไฟสายมรณะ, เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตรที่ กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ผ่านประเทศพม่าทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้แวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงามมาก เลยทีเดียว
 • 12:30 น. รถไฟเดินทางมาถึงจุดชมวิวโค้งสะพานสายมรณะซึ่งตั้งตระหง่าคู่กับ แม่น้ำแควรถไฟจะนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีน้ำตก
 • 13:15 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพริมน้ำิสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด ติด กับแม่น้ำแควน้อยพักผ่อนตามอัธยาศัยพอประมาณ
 • 14:00 น. หลังจากรับประทานเราจะพาท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชมช่องเขาขาด และ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด , ช่องเขาขาดเป็นเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่น ต้องการสร้างผ่านและดำเนินการสร้างโดย เชลยศึกชาวออสเตรเลีย และเชลยศึกฝ่ายพันธมิตรซึ่งได้เสียชีวิตจำนวนมาก ณ ช่องเขาขาดแห่งนี้หลังจากนั้น จะนำพาเยี่ยมชมชมถ้ำซึ่งมีความสวยงดงาม
 • 16:00 น. แวะเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อพักผ่อนเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกไทรน้อยตามอัธยาศัย
 • 17:00 น. หลังจากสนุกสนานเล่นน้ำตกไทรโยคน้อยพอประมาณจะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารแพริมน้ำ
 • 18:30 น. เช็คอินเข้าที่พักแพริมน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืน

 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 2
 • 08:00 น. รับอรุณวันใหม่อีกวันกับบรรยากาศตอนเช้า พร้อมอาหารเช้าสำหรับท่าน
 • 09:00 น. พักผ่อนเช็คเอาท์ และเตรียมตัวเพื่อทริปเดินป่า ล่องแพ ขี่ช้าง
 • 10:00 น. เริ่มกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ตามลำน้ำแม่น้ำแควน้อย ชมธรรมชาติป่าเขา ลำเนาไพรตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย
 • 11:30 น. เสร็จแล้วนำพาท่านที่แคมป์ช้างเพื่อสำหรับกิจกรรม ขี่ช้าง เที่ยวป่า
 • 13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหาร
 • 14:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานครถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 19.00 น. โดยประมาณ
ราคา 3,800 บาท
ราคานี้ได้รวม :
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ
 • มัคคุเทศก์
 • รถรับ-ส่ง

*หมายเหตุ
 • กรุณาจองก่อนล่วงหน้า 5-7 วัน
2
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ chillkan-c22 กาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ
 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1
 • 06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบต่างๆในกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
 • 09:30 น. เดินทางถึงกาญจนบุรีพร้อมนำพาท่านเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นนำพาท่านเที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้รวบรวม สิ่งของต่างๆ จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ให้ชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หลัง จากนั้นจะพาท่านนั่งรถไฟเพื่อเที่ยวชมรถไฟสายมรณะ, เส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตรที่ กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ผ่านประเทศพม่าทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้แวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงามมาก เลยทีเดียว
 • 12:30 น. รถไฟเดินทางมาถึงจุดชมวิวโค้งสะพานสายมรณะซึ่งตั้งตระหง่าคู่กับ แม่น้ำแควรถไฟจะนำพาท่านมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีน้ำตก
 • 13:15 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพริมน้ำิสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด ติด กับแม่น้ำแควน้อยพักผ่อนตามอัธยาศัยพอประมาณ
 • 14:00 น. หลังจากรับประทานเราจะพาท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชมช่องเขาขาด และ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด , ช่องเขาขาดเป็นเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่น ต้องการสร้างผ่านและดำเนินการสร้างโดย เชลยศึกชาวออสเตรเลีย และเชลยศึกฝ่ายพันธมิตรซึ่งได้เสียชีวิตจำนวนมาก ณ ช่องเขาขาดแห่งนี้หลังจากนั้น จะนำพาเยี่ยมชมชมถ้ำซึ่งมีความสวยงดงาม
 • 16:00 น. แวะเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อพักผ่อนเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกไทรน้อยตามอัธยาศัย
 • 17:00 น. หลังจากสนุกสนานเล่นน้ำตกไทรโยคน้อยพอประมาณจะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารแพริมน้ำ
 • 18:30 น. เช็คอินเข้าที่พักแพริมน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืน

 • โปรแกรมทัวร์ วันที่ 2 ทัวร์เดินป่าเที่ยวชมจุดต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 07:00 น. ตื่นเช้ารับบรรยากาศสดใสใกล้ธรรมชาติริมแม่น้ำแควพร้อมอาหารเช้า
 • 07:30 น. พักผ่อนเตรียมตัวเพื่อทริปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 08:00 น. มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • 09:30 น. ถึงทัวร์ไกด์นำทีมพาท่านสำรวจอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามเส้นทางเท้า ทัวร์เดินป่าเข้าสู่บริเวณน้ำตกเป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็น ธรรมชาติพร้อมมุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวัณ สัมผัสความสวยงามของสายธาร น้ำตกเอราวัณที่มีความยาว 2,000 เมตรจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุดไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจีแบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อนเล่นน้ำตกน้ำตกเอราวัณตามอัธยาศัย
 • 13:00 น. นำพาท่านรับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 น. เช็คเอาท์จากแพกิตติพร้อมมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
 • 18:00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร
ราคา 3,800 บาท
ราคานี้ได้รวม :
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 • อาหาร 4 มื้อ
 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • มัคคุเทศก์
 • รถรับ-ส่ง

*หมายเหตุ
 • กรุณาจองก่อนล่วงหน้า 5-7 วัน

Recommend

แพพักกาญจนบุรี ไทรโยค
tripadvisor
เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape
รับทำพื้นสนามทุกชนิด กีฬา ลู่วิ่ง เทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล พื้นอาคาร กันซึม
พื้นที่โฆษณา
เข้าชม VDO YOUTUBE ของทาง Chillkan